Ukrainan tilanne illalla 16.5.

Artikkelit
Pekka Toveri

Tässä katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkansapitävyyttä pyritään tarkistamaan käyttämällä useita eri lähteitä. Tiedot ovat tämän vuoksi arvioita ja virheitäkin voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa-antava. Paikannimissä käytetään jatkossa tässä kartassa käytettäviä suomenkielisiä nimiä.


Yleistilanne


Venäjä on ilmeisesti taas supistanut tavoitteitaan Ukrainassa, pyrkien aikaisempaa maltillisempaan alueiden valtaamiseen ja nyt hallussa olevien alueiden pitämiseen.


Venäjän ”suurhyökkäys” on jatkunut Donbassissa jo kohta kuukauden ilman mitään merkittävämpiä saavutuksia. Hyökkääjä on kärsinyt suuria tappioita samalla kun ukrainalaiset ovat työntäneet vastahyökkäyksillään Harkovan suunnassa venäläisiä lähemmäs Venäjän rajaa. Tämä uhkaa venäläisten huoltoreittejä ja on pakottanut sitomaan joukkoja sivustan suojaamiseen. Venäläiset ovat ilmeisesti luopuneet tavoitteistaan saavuttaa suurempi läpimurto itäisessä Ukrainassa sekä koko Donbassin valtaamisesta. Nyt pyritään ilmeisesti suppeampaan saarrostukseen Severodonetskissa ja Luhanskin oblastin valtaamiseen.


Ukrainalaisia pyritään sitomaan Donbassissa ja Zaporizzjan suunnissa samalla kun Etelä-Ukrainassa valmistaudutaan puolustamaan ja pitämään vallatut alueet hallussa. Mustallamerellä Venäjä pyrkii turvaamaan Käärmesaaren hallussapidon ja tuomaan saarelle pitkän kantaman asejärjestelmiä varmistaakseen Ukrainan merisaarron.


Venäjä on jatkanut ilmaiskuja siviili-infrastruktuuria ja teollisuutta vastaan.


Venäläiset joukot ovat Transnistriassa edelleen korotetussa valmiudessa, mutta mitään aktiivisempaa toimintaa Ukrainan suuntaan ei ole ollut. Tavoitteena on ilmeisesti lähinnä sitoa Ukrainan voimia selustansa suojaamiseen Odessan länsipuolella.


Vallatuilla alueilla venäläiset valmistelevat edelleen ”kansanäänestyksiä”, joiden lopullisena tavoitteena on alueiden liittäminen Venäjään. Ukrainalaisen väestön aktiivinen vastarinta ja partisaanitoiminta on kuitenkin kasvussa Etelä-Ukrainassa.


Venäjän suurimmat haasteet ovat suuret henkilöstötappiot ja joukkojen huono henki. Suuri määrä Venäjälle huoltoon siirretyistä sopimussotilaista on kieltäytynyt palaamasta Ukrainaan ja uusimasta sopimuksiaan. Suurten tappioiden takia on jouduttu jatkamaan pataljoonien yhdistelyä. Maahanlaskujoukkojen suurten tappioiden takia niihin on liitetty jopa Wagnerin palkkasotilaita. Ukrainalaisten tietojen mukaan Mustanmeren laivaston 810. Kaartin Merijalkaväkiprikaati on niin kulunut, että sitä on jouduttu täydentämään muista laivastoista siirretyillä joukoilla. Putin ei Voitonpäivänä uskaltanut julistaa yleistä liikekannallepanoa, mutta rajoitettua liikekannallepanoa, jossa asevoimissa aiemmin palvelleita henkilöitä käsketään palvelukseen on valmisteltu ja osin jo toteutettukin. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Belgorodin alueella on 2500 reserviläistä koulutuksessa käytettäväksi taistelutappioiden korvaamiseen.

Taistelut pääsuunnissa edellisen viikon aikana


Harkovan alueella ukrainalaiset ovat jatkaneet venäläisten työntämistä pois Ukrainasta. Venäjän 6. Armeijan ja Pohjoisen Laivaston 14. Armeijakunnan joukot ovat vetäytyneet pohjoiseen ilman suurempia taisteluita. Muutamilla Venäjän rajan tuntumassa olevilla alueilla venäläiset ovat linnoittaneet asemiaan, mutta ei näytä siltä, että he aikoisivat ryhtyä vakavampaan vastarintaan Ukrainan puolella. Vovchanskin alueelle on ryhmitetty 1. Kaartin Panssariarmeijan joukkoja, ilmeisesti estämään ukrainalaisten hyökkäys Belgorodista alueen kautta etelään johtavalle tielle, joka on venäläisille tärkeä huoltotie. Venäläiset ovat ryhmittymässä Siverskyi Donetsk -joen varteen hyödyntäen jokea puolustuslinjana. Venäläisten tappion suuruutta Harkovan suunnassa kuvaa se, että he ovat ilmeisesti siirtämässä tukeutumisen painopistettä Belgorodista sata kilometriä kaakkoon, Valujkin alueelle, mikä on paremmin suojassa ukrainalaisten rajan ylitse ulottuvilta iskuilta. Venäläiset ovat lisäksi vetäneet joukkoja Izjumin suunnasta suojaamaan sivustaansa länteen


Harkovan kaakkoispuolella, Izjumin suunnassa Venäjän joukkojen kärsimät suuret tappiot ovat käytännössä pysäyttäneet hyökkäyksen jo useita vuorokausia sitten vaikka venäläiset ovat jatkaneet turhia hyökkäyksiään. Venäläiset ovat joutuneet irrottamaan 1. Kaartin Panssariarmeijan ja muiden armeijoiden joukkoja suojaamaan huoltoteitä ja läntistä sivustaa. Izjumissa taistelee enää lähinnä 35. ja 36. Armeijoiden joukkoja sekä 2. MTJVD, jotka keskittyvät pitämään saavutettua tasaa. Ukrainalaisten 93. Mekanisoitu prikaati, 3. Panssariprikaati ja 95. Ilmarynnäkköprikaati sekä paikallisjoukot ovat kyenneet pitämään asemansa. Ukrainan ilmavoimat ovat tukeneet taistelua ilmarynnäköillä.


Severodonetskin suunnassa venäläiset jatkavat edelleen hyökkäyksiä pyrkien ilmeisesti pienempään kaksipuoliseen saarrostukseen ja Luhanskin oblastin alueen valtaamiseen. Voimakkaat hyökkäykset Severodonetskin länsipuolella Lymanissa eivät ole kuitenkaan johtaneet läpimurtoon. Itse Severodonetskissa venäläisten 90. PSD:n ja 41. Armeijan joukot ovat saavuttaneet jonkin verran menestystä ja he ovat onnistuneet valtaamaan Rubitzhen kylän. Siverskyi Donetsk -joen ylitys on ollut haaste, mutta muutaman torjutun hyökkäyksen jälkeen venäläiset ovat ilmeisesti päässeet joen ylitse. Viimeisen vuorokauden venäläiset ovat ilmeisesti huoltaneet joukkojaan ja taistelutoiminta on ollut vähäistä.


Voitonpäivän tienoilla tehty Venäjän ylimenohyökkäys Severodonetskin kaakkoispuolella johti viime viikolla suuriin tappioihin, kun Ukrainan alueelle siirtämä 17. Panssariprikaati onnistui tarkalla tykistötulella tuhoamaan kokonaisen pataljoonan taisteluosaston ja runsaasti pioneerimateriaalia. Yli neljäkymmentä panssariajoneuvoa, parikymmentä pioneeriajoneuvoa ja kolme ponttoonisiltaa tuhoutui. Henkilöstötappiot olivat ilmeisesti sadoissa. Hyökkäys tehtiin ilmeisesti tavoitteena läpimurto Voitonpäivän kunniaksi, mutta suunnittelu ja toteutus olivat heikkoja. Kärsityn suuren tappion takia venäläisillä on heikot mahdollisuudet hyödyntää aiemmin Popasnassa saavutettua menestystä ja venäläisten kyky läpimurtoihin Severodentskin alueella vaikuttaa heikolta.


Donetskin alueella ”kansantasavallan” joukot yhdessä venäläisten joukkojen kanssa ovat tehneet viikon aikana heikkoja sitovia hyökkäyksiä ilman menestystä. Viime päivät on keskitytty vain tulittamaan ukrainalaisia tykistöllä. Ukrainalaiset tuhosivat 14.5. Mironovskyin padon viisi kilometriä Svitlodarskista pohjoiseen tulvittaakseen alueita ja vaikeuttaakseen venäläisten hyökkäyksiä Donetskissa. Venäläisillä ei ole alueella edellytyksiä läpimurtoon.


Mariupolissa kaupungin puolustajat pitävät edelleen hallussaan Azovstalin suurta teollisuusaluetta tukeutuen alueen mittavaan maanalaiseen tunneliverkostoon. Venäläiset eivät ole tehneet useampaan vuorokauteen maahyökkäyksiä, vaan tyytyneet alueen pommittamiseen tykistöllä ja ilmavoimilla.


Mariupolista länteen aina Dnieprille asti ulottuvalla alueella venäläiset ovat jatkaneet 58. Armeijan 19. MTJVD:n ja 42. KMTJVD:n voimilla hyökkäyksiä kohti pohjoista. Joukot ovat kuitenkin kärsineet tappioita ja niiden taisteluarvo on vähäinen. Alueelle on keskitetty ilmatorjuntaa ja raskaita raketinheittimiä, mikä voi enteillä uuttaa voimakkaampaa hyökkäystä Zaporizzjan valtaamiseksi, jahka maavoimien joukkoja on saatu ensin huollettua hyökkäysvalmiiksi.


Krimin pohjoispuolella venäläisten lähinnä 20. MTJVD:sta ja 7. Maahanlaskudivisioonasta koostuvat joukot ovat keskittyneet viikon aikana tulittamaan ukrainalaisten asemia ja Mykolajivin kaupunkia tykistöllä ja tehneet muutamia paikallisia hyökkäyksiä. Pääosin venäläiset tekevät alueella puolustusvalmisteluja muun muassa linnoittamalla asemiaan. Venäläiset ovat rakentaneet jopa betonibunkkereita, mikä viittaa siihen, että he eivät usko voivansa jatkaa hyökkäyksiä Odessan suuntaan. Hersonissa venäläiset ovat jatkaneet valmisteluja Hersonin oblastin julistamiseksi ”kansantasavallaksi” ja sen liittämiseksi Venäjään sekä pyrkineet murtamaan väestön vastarintaa.


Transnistriassa venäläiset ovat pitäneet joukkojaan korkeassa valmiudessa, mutta viitteitä hyökkäyksestä Odessan suuntaan ei ole havaittu viikon aikana.


Mustallamerellä ukrainalaiset ovat jatkaneet tappioiden tuottamista Käärmesaarta miehittäville venäläisille joukoille lennokki-iskuilla, vaurioittaen maihinnousualusta sekä tuhoten yhden Pantshir- ilmatorjunta-ajoneuvon. Venäläiset ovat silti kyenneet tuomaan saarelle lisää ilmatorjunta-aseistusta. Mustanmeren laivaston Kilo-luokan sukellusveneet (6 kpl) ovat ilmeisesti siirtyneet merelle tukemaan operaatioita.

Venäjän operaatio tulevan viikon aikana

Harkovassa venäläiset vetäytyvät aivan Venäjän rajan tuntumaan, mutta pyrkinevät pitämään edes jonkinlaiset sillanpääasemat Ukrainan puolella. Ilman lisäjoukkoja tähänkään tuskin pystytään ja venäläisten päätavoitteena lienee vain suojata huoltoreitit Izjumin ja Severodonetskin suuntiin. Ukrainalaiset saattavat aloittaa tulevan viikon lopulla uuden hyökkäyksen itään katkaistakseen venäläisten huoltoyhteyksiä etelän suuntaan.


Donbassissa tulevan viikon sää on sateinen ja tuulinen, mikä vaikeuttaa venäläisten hyökkäyksiä ja ilmatulituen käyttöä. Ukrainalaisten aktiivisuus Harkovan suunnassa pakottanee venäläiset edelleen toimiin läntisen sivustan suojaamiseksi. Izjumin suunnassa venäläiset siirtynevät puolustukseen. Lyman ja Popasnan suuntien takaiskujen jälkeen tavoitteita on taas tarkennettu, ja venäläiset pyrkinevät saamaan aikaan vain rajoitetun läpimurron ja saarrostuksen itse Severodonetskissa Luhanskin alueen haltuun ottamiseksi.

Donetskissa venäläiset pyrkinevät vain edelleen sitomaan ukrainalaisia, koska kykyä ukrainalaisten työntämiseen kokonaan pois Donetskin oblastin alueelta ei ole.


Mariupolissa venäläiset jatkanevat toistaiseksi Azovstalin teollisuusalueen pommittamista ilman suurempia maahyökkäyksiä, koska joukot ovat hyvin kuluneita ja niitä on siirretty pohjoiseen. Ukrainalaisten puolustajien materiaali alkaa olla hyvin lopussa, mutta he saattavat kyetä pitämään puoliaan vielä tämänkin viikon, ehkä pitempäänkin. Dnieprin ja Mariupolin välisellä alueella venäläiset huoltanevat joukkojaan ja valmistautuvat ehkä aloittamaan hyökkäyksen Zaporizzjan valtaamiseksi toukokuun loppupuolella.

Krimin pohjoispuolella venäläiset pyrkinevät enää pitämään saavuttamansa tasan. Ukrainalaisia todennäköisesti kulutetaan epäsuoralla tulella, jotta saadaan tehtyä omat puolustusvalmistelut rauhassa. Ukrainalaiset pyrkinevät häiritsemään venäläisten operaatiota omilla vastahyökkäyksillään, samalla kun venäläisten selustayhteyksiä häiritään entistä aktiivisemmin.

Operaatiot kuukauden tähtäimellä

Venäläisten suurhyökkäystä Donbassissa on käytännössä epäonnistunut ukrainalaisten sitkeän linnoitteisiin tukeutuvan vastarinnan ja aktiivisten vastahyökkäysten takia. Sivustauhka Harkovan suunnasta yhdessä suurten tappioiden kanssa on viemässä loputkin edellytykset laajemman hyökkäyksen jatkamiseen. Toukokuun loppuun mennessä tavoitellaan todennäköisesti enää asemien pitämistä Harkovan itäpuolella ja Severodonetskin valtausta. Siihenkään voimat eivät välttämättä riitä, jos ukrainalaiset aloittavat uudet vastahyökkäykset Harkovan suunnasta itään venäläisten huoltoreiteille. Aloite on siirtymässä myös operatiivisella tasolla ukrainalaisille pakottaen venäläiset reagoivaksi osapuoleksi. Pystyvätkö venäläiset pitämään edes nykyiset asemansa? Se selvinnee toukokuun loppuun mennessä.


Etelä-Ukrainassa venäläisten edellytykset hyökätä Zaporizzjan suuntaan ja saavuttaa menestystä ovat myös heikot. Mykolajivin suunnassa on jo ilmeisesti annettu periksi eikä edes pyritä jatkamaan hyökkäystä Odessaan. Venäläiset keskittynevät vain valtaamiensa alueiden pitämiseen ja ukrainalaisten joukkojen sitomiseen. Mitään suurta venäläisten hyökkäystä ei ole odotettavissa useampaan viikkoon.


Mustallamerellä pyritään turvaamaan Käärmesaaren hallussapito ja ryhmittämään saareen pitkän kantaman ilmatorjunta- ja pintatorjuntajärjestelmiä, jotta voidaan taata merisaarron ylläpito ja kiistää Ukrainan ilmavoimien toiminta, vaikka pinta-alusten toiminta merialueella olisikin rajoitettua.


Ukrainan yleisesikunta on ilmoittanut, että heillä on kesäkuun lopulla valmius aloittaa operatiiviset vastahyökkäykset venäläisten joukkojen häätämiseksi alueiltaan. Lännestä saatua pitemmän kantaman tykistöä on jo käytössä etulinjassa ja sillä on saatu vaikutusta. Uusien joukkojen koulutus ja varustaminen sekä kuluneiden olemassa olevien prikaatien täydentäminen etenee. Venäläiset ovat jo menettämässä aloitetta Donbassissa ja kykynsä jatkaa Etelä-Ukrainassa, jolloin ukrainalaiset voivat hyvinkin kyetä operaatioiden aloittamiseen.

Tappiolukujen vertailua

Seuraavassa on Ukrainan puolustusministeriön ilmoitus ja suluissa hollantilaisen Oryxin ilmoitus kalustotappioista 16.5. mennessä:


Kaikkiaan 1228 (671) panssarivaunua, 2974 (1289) panssariajoneuvoa, 42 (141) pioneerivaunua, 577 (187) tykkiä ja kranaatinheitintä, 195 (66) raketinheitintä, 89 (80) ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 2101 (957) pyöräajoneuvoa, 427 (61) lennokkia, 200 (26) lentokonetta, 165 (41) helikopteria, risteilijän (1), korvetin, 3 (3) maihinnousualusta ja 8 (5) veneluokan partioalusta.


Ukrainan mukaan Venäjä on menettänyt kaikkiaan noin 27 400 sotilasta kaatuneina. Tämä sisältää myös palkkasotilaat ja Donetskin ja Luhanskin ”tasavaltojen” joukot. Tietoa ei ole kyetty vahvistamaan. Venäjän asevoimat ovat todennäköisesti menettäneet jo lähes 20 000 sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo yli 60 000 sotilaan kokonaistappioita. Iso-Britannian sotilastiedustelun arvioiden mukaan venäläiset ovat menettäneet jo kolmanneksen elävästä voimastaan, mikä vastaisi edellä olevaa arviota.


Venäjän kalustotappiot alkavat lähestyä panssarikaluston osalta jo viittäkymmentä prosenttia taistelevien joukkojen materiaalista, taistelupanssarivaunujen osalta jopa yli viittäkymmentä prosenttia. Materiaalitäydennyksiä on ilmeisesti jonkin verran saatu joukko-osastojen kotivaruskuntien varastoista, mutta ei riittävästi täydentämään tappioista kuin pienen osan. Yhdessä suurten henkilöstö- ja johtajatappioiden kanssa Venäjän asevoimien kyky suurempiin operaatioihin edes rajoitetuilla alueilla ja yhdessä suunnassa kerrallaan alkaa olla vaarassa.

Voima kasvu

Venäjän kyky ylläpitää ja valmistaa uutta sotamateriaalia on kärsinyt merkittävästi länsimaiden pakotteista. Kaksi venäläistä panssarivaunutehdasta on lopettanut toimintansa komponenttien puutteen vuoksi. Komponenttipula vaikeuttaa myös kaluston korjaamista ja varikoissa olevan kaluston taistelukuntoon laittamista. Venäjän sotateollisuuden kyky on laskenut eikä toistaiseksi näytä siltä, että sitä oltaisiin nopeasti nostamassa, mikä vaikeuttaa Ukrainassa taistelevien joukkojen täydentämistä. Joukkoja täydennetään etupäässä vanhemmalla varikoista vedettävällä materiaalilla, jonka suoritusarvot eivät vastaa nykyaikaisen kaluston kykyä.


Henkilöstötäydennyksiä ei ole vieläkään saatu Venäjällä kuntoon, henkilöstöä tulee vähän, sitä ei kouluteta kunnolla ja täydennyshenkilöstön taistelutahto on usein heikko. Pakkovärvätyt henkilöt Donbassissa ja miehitetyillä alueilla ovat myös taisteluarvoltaan heikkoja. Venäjän joukkojen määrä on laskussa ja toistaiseksi sillä ei ole kykyä kääntää kehitystä positiiviseksi.


Ukrainan sotateollisuus on kärsinyt Venäjän ilma- ja ohjusiskuista. Toisaalta ukrainalaiset ovat osoittaneet merkittävää innovatiivisuutta ja kykyä hyödyntää siviiliteollisuutta sekä henkilöstön osaamista, mikä mahdollistaa korvaavan teollisen tuotanto- ja korjauskyvyn luomisen. Tämän lisäksi Bulgaria ja Slovakia auttavat Ukrainaa kaluston korjaamisessa omilla resursseillaan. Yhdessä muun länsimaisen avun kanssa tämä merkitsee Ukrainan materiaalisen suorituskyvyn kasvua. Ukrainalla on lisäksi edelleen käytössään vapaata henkilöstöreserviä tappioiden täydentämiseen ja uusien joukkojen muodostamiseen.


Materiaali- ja henkilöstötilanne on kehittymässä Ukrainan eduksi, mikä omalta osaltaan tukee kykyä Ukrainan operatiivisten vastahyökkäysten aloittamiseen kesän aikana. Venäjällä on enemmän henkilöstöä ja kalustoa varastoissaan, mutta se ei ole toistaiseksi ollut kykenevä näiden täysimääräiseen hyödyntämiseen.