Ukraina illalla 28.3.

ArtikkelitTilaajille
Pekka Toveri


Katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkansapitävyyttä pyritään tarkistamaan vertaamalla useita eri lähteitä. Tiedot ovat siten arvioita ja virheitäkin voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa-antava. Paikannimissä käytetään jatkossa tässä kartassa käytettäviä suomenkielisiä nimiä.


Yleistilanne


Venäjän yleisesikunnan operaatiopäällikön mukaan Venäjän ”erikoisoperaatio” on edennyt suunnitelmien mukaan ja nyt kun Ukrainan joukot on sidottu ja niitä on riittävästi kulutettu, siirrytään operaation seuraavaan vaiheeseen, jossa keskitytään Donetskin ja Luhanskin valtaamiseen ja eteläisen rantamaan haltuunottoon.


Väite on tietenkin kömpelö yritys selittää Venäjän asevoimien täydellistä epäonnistumista. Harhauttavaa tai sitovaa hyökkäystä ei tehdä lähes puolella käytettävissä olevasta voimasta ja sidota taisteluun syvällä alueella niin, että joukot kuluvat suurelta osin taistelukyvyttömiksi. Tai näin ei tehdä ainakaan länsimaisessa operaatiotaidossa.


Venäjän hyökkäys on epäonnistunut todennäköisesti kaikkien tavoitteidensa saavuttamisessa ja joukkojen hyökkäyskyky on suurelta osin menetetty. Venäjä on siirtynyt puolustukseen pääosassa alkuperäisistä hyökkäyssuunnistaan ja on aktiivinen vain Donbassin ja Mariupolin suunnissa. Joukkoja yritetään huoltaa ja eri tappioita kärsineistä joukoista muodostaa suurempia ja toimintakykyisempiä osastoja. Ukrainan lähistölle on siirretty enemmän huolto- ja tukijoukkoja. Kuljetushaasteiden takia kiireisiä ampumatarvikekuljetuksia on jouduttu tekemään lentokuljetuksina. Lisäksi tuhoutuneen kaluston korvaamiseksi pitkäaikaisvarastoista otettu panssarikalusto on osoittautunut pääosin toimintakyvyttömäksi vaatien pitkiä kunnostusaikoja ainakin 1. Kaartin Panssariarmeijan osalta.


Samalla kun pyritään huoltamaan joukkoja, jatketaan ukrainalaisten siviilikohteiden terroripommituksia ja kulutetaan puolustajia epäsuoralla tulella. Sotarikosten, kuten sairaanhoidon kohteiden tulittamisen ja siviilien kidnappaamisen, määrä kasvaa samaan tahtiin Venäjän sotamenestyksen heikkenemisen kanssa. Painetta Kiovaa kohtaan yritetään todennäköisesti pitää yllä kaupungin luoteispuolella, mutta Kiovan itä- ja koillispuolella venäläiset todennäköisesti vetäytyvät lyhentääkseen huoltoreittejään ja saadakseen joukkoja irti Donbassin suuntaan.


Tämä kertoo siitä, että venäläisillä ei ole mitään merkittäviä operatiivisia reservejä käytössään, jolloin Koillis-Ukrainassa olevien joukkojen uudelleenryhmittäminen on välttämätöntä. Taisteluissa kuluneet joukot joutuvat kuitenkin tekemään satojen kilometrien siirtymisen Donbassin alueelle ja tarvitsevat sen jälkeen huolto- ja taistelukyvyn palauttamista, joka kestää onnistuessaan vähintään 1-2 viikkoa.

Taistelut pääsuunnissa


Kiovan luoteispuolella venäläiset ovat keskittyneet joukkojen huoltamiseen ja vahventamiseen täydennyshenkilöstöllä. Osa joukoista on vedetty Valko-Venäjän puolelle huoltoon. Venäläiset ovat tuoneet lisäjoukkoja reserviksi Tshernobilin lähelle. Todennäköisesti ne on siirretty Kauko-Idästä. Alueella olevia joukkoja johtaa ilmeisesti Itäisen Sotilaspiirin komentaja, kenraalieversti Chayko. Venäläisten ovat linnoittaneet asemiaan ja suojanneet niitä miinoitteilla. Ukrainalaiset tekivät edellisen viikon loppupuolella aktiivisesti vastahyökkäyksiä eri suunnissa, mutta eivät onnistuneet saartamaan venäläisiä joukkoja. Venäläiset ovat kuitenkin jatkaneet kaupungin tulittamista sekä tykistöllä että pitkän kantaman ohjuksilla.


Kiovan koillispuolella venäläiset ovat joutuneet vetäytymään pohjoiseen ukrainalaisten lähestyessä jo Valko-Venäjän rajaa. Ukrainalaiset ovat todennäköisesti saaneet yhteyden Nizyn alueella saarroksissa olleisiin joukkoihin. Venäjän 41. Armeijan joukot ovat kuitenkin kyenneet taas eristämään Tshernihivin kaupungin, mutta niillä tuskin on voimia sen valtaamiseen. Kiovan itäpuolella venäläisillä on edelleen asemat Brovaryssa, Kiovan lähistöllä, mutta ukrainalaiset ovat painaneet venäläisiä taaksepäin etelässä, ja venäläisillä on hallussaan vain kapea ja uhanalainen viisikymmentä kilometriä pitkä, kapea kieleke.


Ukrainan koillisosissa ukrainalaiset ovat hyökänneet Okhtyrkasta kohti Sumyä päästen etenemään kaupungin tuntumaan. Venäläiset ovat vetäneet joukkoja lännen suuntaan Prylukun ja Sumyn suunnasta. Venäläiset joukot kärsivät ilmeisesti matalasta moraalista ja eräiden tietojen mukaan alueella on tapahtunut jopa kieltäytymisiä ja hyökkäyksiä komentavia upseereita vastaan. Samalla venäläiset ovat ilmeisesti siirtäneet vahvistuksia Koillis-Ukrainaan estääkseen ukrainalaisten etenemisen Venäjän rajalle saakka. Muut piiritetyt Koillis-Ukrainan asutuskeskukset on jätetty rauhaan, koska venäläisillä ei ole joukkoja niiden valtaamiseen. Ukrainalaiset ovat puolestaan jatkaneet iskuja venäläisten huoltoyhteyksiä vastaan.


Harkovassa venäläiset ovat olleet passiivisia ukrainalaisten tehdessä rajoitettuja vastahyökkäyksiä. Venäläiset ovat käyttäneet Harkovan länsipuolella raketinheittimillä ammuttavia etämiinoitteita ilmeisesti rajoittaakseen ukrainalaisten etenemistä sekä jatkaneet siviilikohteiden pommittamista.


Harkovan kaakkoispuolella venäläiset ovat pyrkineet hyökkäämään Iziumin alueella ja Donbassissa vähäisin tuloksin.


Mariupolissa Venäjä on jatkanut hyökkäystä 810. Merijalkaväkiprikaatin sekä 19. ja 150.Moottoroitujen Jalkaväkidivisioonien joukoilla, mutta ukrainalaisten 36. Merijalkaväkiprikaatin ja 56. Moottoroidun prikaatin osat ja Azov-rykmentti ovat edelleen kyenneet pitämään kaupungin hallussaan. Siviiliväestöä on kaupungissa edelleen yli satatuhatta henkeä ja he kärsivät kovasti venäläisten tulituksesta sekä huollon puutteesta.


Krimin pohjoispuolella venäläiset ovat passiivisia ukrainalaisten toteuttaessa hyökkäyksiä Hersonin suuntaan. Venäjän kansalliskaartin joukot ovat jatkaneet operaatioita vallatuissa asutuskeskuksissa siviilivastarinnan murskaamiseksi. Odessaan on suuntautunut Venäjän lentotiedustelua, mikä voi merkitä uusia merellisiä iskuja kaupunkiin.

Tuleva viikko

Venäläiset ovat menettäneet kyvyn toteuttaa suurempia operaatioita Kiovan, Harkovan ja Mykolajivin suunnissa. Venäläiset pyrkivät vain pitämään saavuttamansa tasat ja torjumaan ukrainalaisten vastahyökkäyksiä sekä kuluttamaan ukrainalaisia epäsuoralla tulella. Venäläisten toiminnan painopiste on Mariupolissa.


Kiovan luoteispuolella venäläiset pyrkivät edelleen pitämään yllä uhkaa Kiovan suuntaan ja sitomaan puolustajia rotatoimalla joukkoja etulinjan ja Tshernobilin välillä sekä muodostaen taistelukykyisempiä yksiköitä. Heidän kykynsä jatkaa hyökkäystä Kiovan suuntaan tulevan viikon aikana ovat kuitenkin vähäiset.


Koillis-Ukrainassa tilanne on suhteellisen sekava. Venäläiset ilmeisesti vetävät joukkojaan pois Kiovan suunnasta pyrkien kenties luomaan uusia reservejä käytettäväksi Donbassin suuntaan. He joutuvat kuitenkin sitomaan joukkojaan estämään ukrainalaisten etenemisen Venäjän rajan tuntumaan, joten joukkojen siirto Donbassiin ja huoltaminen taas taistelukuntoisiksi tulee kestämään useampia viikkoja.
.
Harkovassa ja Donbassissa venäläisten hyökkäykset ovat pääosin ehtyneet eikä näytä siltä, että sielläkään kyettäisiin saamaan kuluvan viikon aikana menestystä. Venäläisillä ei ole edellytyksiä Harkovan saartamiseen.


Mariupolissa ukrainalaisten sitkeä vastarinta kuluttaa venäläisten joukkoja ja niin kauan, kun kaupunki pysyy ukrainalaisten hallussa, Venäjällä ei ole edellytyksiä uusiin operaatioihin Donbassin suuntaan. Näyttää siltä, että ukrainalaisten puolustus pitää vielä ainakin tämän viikon.


Krimin pohjoispuolella venäläisten edellytykset jatkaa hyökkäystä Odessaan säilynevät heikkoina. Venäläiset tarvitsevat lisäjoukkoja torjuakseen Hersoniin kohdistuvan ukrainalaisten hyökkäyksen ja vallatakseen Mykolajivin. Näitä joukkoja on tuskin saatavissa kuluvan viikon aikana, joten tilanne säilynee alueella entisellään.


Venäläisten yleistilanteen heiketessä Valko-Venäjän joukkojen hyökkäys Brestin suunnasta etelään on toistaiseksi varsin epävarma.

Pidemmän tähtäimen jatko


Venäläisten mahdollisuudet vallata Kiova kuukauden sisällä lienevät ilman merkittäviä vahvennuksia vähäiset. Niiden saaminen on epätodennäköistä.


Jos venäläiset saavat Mariupolin vallattua kuluvan viikon aikana, heillä on edellytykset aloittaa Mariupolista vapautuvilla joukoilla uusi hyökkäys kohti pohjoista joukkojen huoltamisen ja täydentämisen jälkeen. Tämä ottanee ainakin toisen viikon. Hyökkäys pohjoiseen heikentäisi ukrainalaisten mahdollisuuksia jatkaa Donbassin puolustusta ja saattaisi pakottaa ennen pitkää vetämään joukkoja Dnieprille. Tämä olisi todennäköisesti venäläisten uusi painopiste, koska Mariupolin ja Donbassin valtaus antaisi Putinille mahdollisuuden julistaa saavuttaneensa kaksi tavoitettaan: Donetskin ja Luhantskin ”tasavaltojen” alueiden valloittamisen ja ”natsien” puhdistamisen alueelta, johon viittavat myös Venäjän asevoimien yleisesikunnan tilanneselostukset.


Ukrainan asevoimat kykenevät todennäköisesti jatkamaan venäläisten kuluttamista sitkeällä puolustuksella ja taktisilla vastahyökkäyksillä sekä selustaiskuilla pitäen aloitteen hallussaan monilla suunnilla, etenkin Koillis-Ukrainassa. Venäläiset ovat menettäneet aloitteen lähes kaikissa suunnissa, mikä vaikeuttaa joukkojen ryhmittelyä ja huoltamista taistelukyisiksi. Lisävoimaa ja täydennyksiä on lisäksi tulossa varsin hitaasti. Esimerkiksi Syyriasta rekrytoituja palkkasotilaita ei ole toistaiseksi näkynyt taistelualueella. Tämän vuoksi Venäjällä ei ole kykyä uusiin suurempiin operaatioihin vielä viikkoihin samalla kun Ukrainan asevoimien kyky operatiivisiin vastahyökkäyksiin kehittynee hieman, mutta säilynee edelleen rajallisena.

Tappioiden vertailua


Venäjä on menettänyt todennäköisesti jo lähes kymmenentuhatta sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo yli kolmenkymmenentuhannen sotilaan kokonaistappioita.


Ukrainan puolustusministeriön ilmoittamien Venäjän kalustotappioiden ja sosiaalisen median videoiden sekä kuvien kautta tappioita vahvistavan hollantilaisen Oryx-sivuston antamien tappioiden välillä on selvä ero. Seuraavassa on Ukrainan puolustusministeriön ilmoitus ja suluissa Oryxin ilmoitus kalustotappioista 28.3. mennessä:

Kaikkiaan 586 (316) panssarivaunua, 1694 (693) panssariajoneuvoa, 21 (61) pioneerivaunua, 302 (110) tykkiä ja kranaatinheitintä, 95 (34) raketinheitintä, 54 (52) ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 1150 (640) pyöräajoneuvoa, 73 polttoaineajoneuvoa, 66 (16) lennokkia, 6 (1) veneluokan taistelualusta ja korvetti, 123 (17) lentokonetta sekä 127 (35) helikopteria.


Venäjän maavoimien kalustotappioiden osalta noin puolet on siis vahvistettu, mutta kaikesta tuhotusta kalustosta ei tietenkään saada videomateriaalia, joten totuus lienee jossain Oryxin ja Ukrainan puolustusministeriön lukujen välimaastossa. Suurimmat erot ovat Venäjän meri- ja ilmavoimien sekä Ukrainan ilmoittamien lukujen välillä, todennäköisesti johtuen vaikeudesta löytää maastoon pudonneita vastustajan koneita.


Venäläisten väitteet ukrainalaisten tappioista ovat puolestaan huomattavan suuria verrattuna videomateriaalilla tehtyyn vahvistamiseen. Sama Venäjän yleisesikunnan ilmoituksen ja Oryxin vahvistamien Ukrainan tappioiden lista näyttää seuraavalta:

Kaikkiaan 531 (79) panssarivaunua, 1233 (181) panssariajoneuvoa, 712 (110) tykkiä ja kranaatinheitintä, 169 (6) raketinheitintä, 208 (24) ilmatorjunta-asetta/-järjestelmää, 1799 (186) pyöräajoneuvoa, 292 (9) lennokkia, 13 (13) taistelualusta, 115 (12) lentokonetta sekä 77 (1) helikopteria.


Venäjän yleisesikunnan ilmoitukset ovat 7-10 kertaa suurempia kuin vahvistetut tappiot. Venäjän mukaan Ukraina olisi menettänyt noin kuusikymmentä prosenttia taisteluvaunuistaan ja puolet muusta panssarikalustosta sekä tykistöstä ja ilmatorjunnasta. Samojen väitteiden mukaan Ukrainan ilmavoimat on täysin tuhottu ja helikoptereita on tuhottu melkein kaksi kertaa niin paljon kuin Ukrainan asevoimilla oli niitä hyökkäyksen alkaessa. Kuitenkin jollain ihmeellä ukrainalaiset puskevat venäläisiä taaksepäin ja ilmavoimatkin taistelevat edelleen. Venäläisten ilmoitukset kannattanee jättää perinteisesti omaan arvoonsa.


Merkittävää on se, että venäläisten tappiot ovat Onyxin laskujen mukaan 3-4 kertaa suuremmat kuin ukrainalaisilla, ja ukrainalaiset näyttävät itseasiassa saaneen sotasaaliiksi enemmän kalustoa kuin ovat menettäneet, mikä kertoo jotain tappioiden oikeasta suhteesta.


Taisteluiden aiheuttamat sairastumiset ja karkaamiset huomioiden Venäjän miehistötappiot ovat kasvaneet todennäköisesti jo selvästi yli kahteenkymmeneen prosenttiin ja kalustotappiot samoin tappioiden ja vikaantumisten myötä myös vastaaviin lukuihin. Samalla johtajatappiot ovat merkittäviä, kun seitsemän kenraalia on kaatunut ja kaksi erotettu tehtävistään. Rykmentin ja prikaatinkomentajina toimineita everstejä on menetetty jo yli tusina. Huomionarvoista on, että taisteluihin osallistuneista kymmenestä Venäjän maavoimien armeijasta kahden komentaja on kaatunut ja kaksi erotettu. Tappiot, jatkuvat taistelut, huolto-ongelmat ja poikkeuksellisen suuret johtajatappiot syövät kykyä jatkaa taisteluja pidempään, samalla kun täydennykset niin henkilöstön kuin kaluston osalta ovat osoittautuneet vaikeiksi ja pelkästään taistelutappioiden korvaaminen ei ole vielä onnistunut.


Jos ukrainalaiset kykenevät pitämään yllä taisteluja samalla intensiteetillä vielä useamman viikon, Venäjä menettämään kykynsä jatkaa edes rajoitettuja hyökkäyksiä. Venäjän kyky kasvattaa voimaansa ei näytä olevan kovin merkittävä tai ainakaan suurempi kuin Ukrainalla, joten kummallakaan osapuolelle ei näyttäisi olevan lähiviikkoina kykyä nopeisiin sotilaallisiin ratkaisuihin.