Ukrainan tilanne illalla 13.3.

Artikkelit
Pekka Toveri

Tässä katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkansapitävyyttä pyritään tarkistamaan käyttämällä useita eri lähteitä. Tiedot ovat kuitenkin arvioita ja virheitäkin voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa-antava. Paikannimissä käytetään jatkossa tässä kartassa esitettyjä, suomenkielisiä nimiä.

Tilanne illalla 13.3.

Yleistilanne


Edellisen viikon loppupuolen muutaman päivän hieman aktiivisemman jakson aikana venäläiset pyrkivät muun muassa valtaamaan edullisempia asemia Kiovan itäpuolella ja Mykolajivissa, mutta hyökkäykset torjuttiin. Ukrainalaiset tekivät puolestaan aktiivisia vastahyökkäyksiä päästen muutamissa suunnissa paikalliseen menestykseen.


Aktiivisemman vaiheen jälkeen venäläiset ovat taas keskittyneet ryhmittämään ja huoltamaan joukkojaan sekä tehneet viikonlopun aikana pääosin vain rajoitettuja hyökkäyksiä eri puolilla Ukrainaa. Venäläiset ovat edelleen pyrkineet selustan puhdistamiseen ukrainalaisista joukoista huollon turvaamiseksi sekä tehneet valmisteluja sen kannalta tärkeimpien selustassa olevien kaupunkien valtaamiseksi.


Venäjän ilmavoimat on suorittanut noin kaksisataa taistelulentoa päivässä. Iskuja on kohdistettu muun muassa Kiovan, Harkovan ja Mariupolin kaupunkeja vastaan. Pitkän kantaman aseilla on pyritty vaikuttamaan Ukrainan ilmavoimien tukeutumismahdollisuuksiin ja isketty Ukrainan länsiosissa oleviin varuskuntiin. Ukrainan ilmavoimat on edelleen kyennyt operoimaan ja tekemään noin kymmenen taistelulentoa päivässä, lähinnä ilmarynnäköitä Venäjän maavoimien joukkoja vastaan.


Venäläiset ovat alkaneet käyttää omaa lennokkikalustoaan aktiivisemmin, mukaan lukien vaanivia lennokkeja. Ilmeisesti taisteluliikkeiden hidastuminen on antanut mahdollisuuksia lennokkien hyödyntämiseen staattisemmassa tilanteessa.


Venäläiset miehitysjoukot ovat alkaneet pidättää miehitetyissä kaupungeissa ukrainalaisia viranomaisia ja muita vastarinnan organisoimiseen kykeneviä ihmisiä.


Venäjä on jatkanut lisäjoukkojen keskittämistä Ukrainaan, mutta merkittäviä joukkomääriä ei ole vielä saatu alueelle. Venäläiset ovat myös tuomassa Ukrainaan syyrialaisia palkkasotilaita. Ensimmäiset saapunevat alueelle tulevalla viikolla.


Kokonaisuutena Venäjän hyökkäys on menettänyt tempoaan ja mittavia uusia hyökkäyksiä tuskin kyetään toteuttamaan tulevan viikon aikana ennen kuin alueelle saadaan lisäjoukkoja.


Taistelut pääsuunnissa


Kiovan luoteispuolella on ollut varsin rauhallista. Alueella ollut Venäjän asevoimien ajoneuvoruuhka on saatu purettua, mutta ilmeisesti venäläisillä ei ole alueella riittävästi voimia suurempiin hyökkäyksiin, ja siksi he ovat toteuttaneet vain tiedusteluhyökkäyksiä. Kiovan luoteisia esikaupunkeja on kuitenkin tulitettu tykistöllä jatkuvasti.


Kiovan koillispuolella venäläisen 41. Armeijan joukot saartavat edelleen Tsernihiviä ja ovat tehneet hyökkäyksiä lounaasta kohti kaupunkia. Venäläiset ovat rakentaneet kaupungin eteläpuolelle ponttoonisillan mahdollistaakseen kaupungin eristämisen etelästä entistä paremmin. Ukrainalaiset ovat kyenneet saamaan yhteyden Tshernihissä ja Nizynissä olevien joukkojen välille.

Kiovan itäpuolella venäläisten yritykset ottaa haltuun parempia asemia kaupungin laitamilla ovat epäonnistuneet. Venäläiset menettivät muun muassa yhden panssarirykmentin komentajan kaatuneena. Ukrainalaiset ovat kyenneet jatkamaan iskuja venäläisten huoltoa vastaan selustassa eikä venäläisillä ole edellytyksiä hyökätä Kiovaan ennen kuin selusta on turvattu.

Harkovan länsipuolella Sumyn kaupunkia on tulitettu tykistöllä ja sinne on tehty ilmaiskuja. Venäläiset ovat edelleen keskittämässä joukkoja kaupungin läheisyyteen. Sumyn valtaaminen helpottaisi venäläisten operaatioita Kiovan ja Harkovan suuntiin. Harkovan tulittamista tykistöllä ja ilmapommituksilla on jatkettu. Venäläisten selustayhteydet ovat jatkuvien ukrainalaisten iskujen kohteena.

Harkovan suunnassa taistelleet Venäjän 200. ja 25. Moottoroitujen Jalkaväkiprikaatien taisteluosastot ovat ilmeisesti kärsineet suuria tappioita ja ne on vedetty huoltoon sekä
täydennettäviksi. Venäläiset eivät ole hyökänneet Harkovaan, mutta kaupunkia tulitetaan tykistöllä ja sinne tehdään ilmaiskuja.

Harkovan itäpuolella venäläiset 144. Moottoroidun Jalkaväkidivisoonan joukot ovat valloittaneet pääosan Iziumin kaupungista ja saartavat Sievierodontskia. Venäläisten
hyökkäystempo alueella on kiihtynyt ja he jatkanevat hyökkäystä etelän suuntaan.

Mariupolissa venäläisten 58. Armeijan, 810. Merijalkaväkiprikaatin ja 8. Armeijan 150. Moottoroidun Jalkaväkidivisioonan 7-8 pataljoonan taisteluosastoa käsittävä joukko piirittää kaupunkia ja on ilmeisesti kyennyt valtaamaan sen itäosia. Kaupunkia tulitetaan tykistöllä, mikä on aiheuttanut massiivisesti siviiliuhreja.

Krimin pohjoispuolella venäläiset eivät ole kyenneet valtaamaan Mykolajivia, jota puolustaa kolmen ukrainalaisprikaatin osia. Kaupungin ohittaneet 7. Kaartin Maahanlaskudivisioonan joukot eivät ole päässeet etenemään Voznesenskiin saakka. Venäläiset ovat suunnanneet joukkoja myös koilliseen, Kryvyi Rihin suuntaan, mutta sielläkään ei ole saatu suurempaa menestystä.


Venäjän operaation jatko seuraavan 2-3 vuorokauden aikana


Kiovan luoteispuolelta venäläisillä ei ole ilmeisesti riittävästi voimaa suurempiin hyökkäyksiin vielä useampaan vuorokauteen. Puolustajia sidotaan ja kulutetaan raskaalla tulenkäytöllä ja pienimuotoisilla hyökkäyksillä.

Dnieprin itäpuolella venäläiset pyrkivät puhdistamaan selusta-alueita ukrainalaisista joukoista, jotka häiritsevät huoltoa sekä valtaamaan Tshernihivin luodakseen edellytyksiä 1. Panssariarmeijan joukoille jatkaa hyökkäystä kaakkoon kohti Dniepriä Kiovan saartamiseksi. Suurempaa hyökkäystä ei ole odotettavissa lähipäivinä. Venäläiset jatkanevat operaatiota Sumyn valtaamiseksi, jonka jälkeen voimaa suunnattaneen edelleen etelään Pultavan suuntaan.

Harkovan itäpuolella venäläiset pyrkinevät saartamaan ja valtaamaan lähipäiviä Sievierodontskin, joka luo edellytykset Iziumin lopulliseen valtaamiseen ja hyökkäyksen jatkamiseen kohti etelää. Tämä heikentäisi merkittävästi ukrainalaisten mahdollisuuksia jatkaa taistelua Donbassissa.

Mariupolissa 58. Armeijan ja 8. Armeijan joukot jatkavat kaupungin tulittamista raskailla aseilla ja pyrkinevät valtaamaan kaupungin lähipäivinä. Mariuopolin valtaamisen jälkeen venäläiset saattavat pyrkiä hyökkäämään Zaporizzjan suuntaan, mikä uhkaisi Donbassissa taistelevien ukrainalaisten joukkojen selustayhteyksiä.

Krimin pohjoispuolella venäläiset pyrkinevät edelleen valtaamaan Mykolajivin kaupungin saadakseen lähtöasemat Odessaan suunnattavalle hyökkäykselle. Voimat eivät ilmeisesti riitä pohjoisempana olevan Voznesenskin valtaamiseksi toisen hyökkäysuran avaamiseksi Odessan suuntaan. Venäläiset saattavat yrittää jatkaa hyökkäystä koilliseen Kryvyi Rihin suuntaan pakottaakseen ukrainalaiset siirtämään joukkoja Mykolajivin suunnasta estämään venäläisten etenemistä Zaporizzjan puolustajien selustaan.


Operaatioiden jatko kolmen vuorokauden jälkeen


Venäjän painopiste säilynee Kiovan eristämisessä ja valtaamisessa sekä lännestä että idästä. Hyökkäyksiä jatkettaneen viikon loppupuolella, jos selusta-alueet saadaan pudistettua ja huoltoreitit turvattua sekä lisävoimaa keskitettyä. Kiovan puolustajien kuluttamista jatketaan raskaalla tulenkäytöllä.


Kiovan koillispuolella jatketaan operaatiota Tsernihivin valtaamiseksi. Kiovan itäpuolella venäläiset pyrkinevät saamaan Brovaryn kaupungin ja Boryspilin lentokentän haltuunsa. Tämä mahdollistaisi kaupungin eristämisen idästä sekä loisi lähtöasemat Kiovan keskustaan suunnatulle hyökkäykselle.


Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen ja huollon järjestelyjen sekä lisäjoukkojen saamisen jälkeen Venäjällä on valmius aloittaa hyökkäys Kiovaan loppuviikosta. Venäläisten mahdollisuudet vallata Kiova kahden viikon sisällä lienevät kuitenkin vähäiset.


Venäläisillä on parhaat edellytyksen menestykseen Donbassissa. Jos venäläiset onnistuvat jatkamaan etenemistä Pultavan suuntaan sekä valtaamaan Iziumin, Sievierodontskin ja Mariupolin sekä jatkamaan hyökkäyksiä kyseisistä kaupungeista etelään ja pohjoiseen, ukrainalaisten on pakko vetää joukot lähemmäs Dniepriä Zaporizzjan ja Dnipron puolustamiseksi, tai kokonaan Dnieprin länsipuolelle. Tähän saattaa olla edellytyksiä loppuviikosta.


Krimin pohjoispuolella venäläisten tavoitteena on edelleen jatkaa hyökkäystä Odessaan, jos Mykolajiv saadaan vallattua. Odessan valtaaminen mahdollistaisi Ukrainan eristämisen Mustastamerestä. Venäläisillä ei kuitenkaan ole todennäköisesti riittävästi joukkoja Odessan valtaamiseen vielä ainakaan viikkoon.


Ukrainan asevoimat ovat kyenneet kuluttamaan venäläisiä sitkeällä puolustuksella ja taktisilla vastahyökkäyksillä. Ukrainan asevoimien kyky operatiivisiin vastahyökkäyksiin on kuitenkin rajallinen. Taistelut jatkunevat kulutussodankäyntinä vielä useita viikkoja.


USA:n tiedustelulähteet arvioivat, että Venäjä on menettänyt jo noin viisituhatta sotilasta kaatuneina. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti jo selvästi yli viidentoistatuhannen sotilaan kokonaistappioita. Ukrainalaisten tappioiksi arvioidaan noin 2000-4000 kaatunutta.


Kalustotappioina Venäjä on Ukrainan puolustusministeriön ilmoituksen mukaan menettänyt 363 panssarivaunua, 1205 panssariajoneuvoa, 135 tykkiä, 62 raketinheitintä, 33 ilmatorjuntajärjestelmää, 585 pyöräajoneuvoa, 60 polttoaineajoneuvoa, 7 lennokkia, kaksi veneluokan taistelualusta ja korvetin, 58 lentokonetta ja 83 helikopteria. Luvut ovat edelleenkin vahvistamattomia, mutta todennäköisesti oikeansuuntaisia ainakin kaluston osalta.


Ukrainan puolustusministeriön mukaan jopa kolmekymmentä venäläistä taisteluosastoa on tuhottu tai saatettu taistelukyvyttömiksi. Tämä tuntuu liian optimistiselta arviolta. Venäjän miehistötappiot alkanevat kuitenkin olla jo kymmenen prosentin ja kalustotappiot 12-15% luokkaa. Yhdessä pitkään jatkuneiden taisteluiden ja huonon huollon kanssa tappiot alkavat syödä venäläisten taistelukykyä ja moraalia. Jos ukrainalaiset kykenevät jatkamaan taistelua samalla intensiteetillä vielä useamman viikon, alkaa Venäjä menettämään kykyään jatkaa hyökkäyksiä. Venäjän ahdinkoa kuvaa se, että palkkasotilaita yritetään värvätä muun muassa Syyriasta.


Ukraina on saanut läntistä apua jo miljardien eurojen arvosta. Apuna on saatu muun muassa suojavarusteet ja henkilökohtaiset aseet yli 30.000 sotilaalle, noin 20.000 kertasinkoa, satoja kevyitä panssaritorjunta-aseita (Carl Gustaf ja Panzerfaust 3) ja niihin tuhansia laukauksia, yli 4000 NLAW panssarintorjuntaohjusta, satoja Javelin -panssarintorjuntaohjuksia, yli 5000 lähi-ilmatorjuntaohjusta ja runsaasti muuta materiaalia. Läntisen avun turvin Ukraina kykenee perustamaan lisää kevyitä jalkaväkijoukkoja nopeammassa tahdissa kuin se kärsii tappioita, mikä tukee taistelujen jatkumista vielä pitkään.