Tilanne perjantaina 4.3.2022 illalla

Artikkelit
Pekka Toveri

Tässä katsauksessa esitettävät tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, joiden paikkaansa pitävyyttä pyritään tarkistamaan käyttämällä useita eri lähteitä. Tiedot ovat tästä johtuen arvioita ja virheitäkin voi löytyä. Taistelutilanteen eläessä myös karttakuva on vain suuntaa antava. Yleistilanne

Venäjän hyökkäysvalmistelut Kiovan luoteispuolella näyttävät olevan edelleenkin kesken. Ukrainalaisten vastahyökkäykset ovat ilmeisesti pakottaneet venäläisiä reagoimaan hidastaen entisestään hyökkäysvalmisteluja. 

Venäläiset eivät ole viimeisen vuorokauden aikana juurikaan edenneet edes alueilla, jossa se on tähän asti saanut menestystä Ukrainan itäosissa lähinnä Kiovan itäpuolella, Harkovan itäpuolella, Donbassissa ja eteläisellä rantamaalla. Joukkoja sitoutunee selustan vastarintapesäkkeiden puhdistamiseen ja huollon järjestämiseen ja turvaamiseen. 

Etenkin Kiovan itäpuolella venäläiset ovat edenneet agressiivisesti pienillä joukoilla puolustuksessa olevista aukoista ukrainalaisten syvyyteen. Mutta erillisiä osastoja ei ole tuettu riittävästi ja hajanaiset osastot ovat liian pieniä saadakseen nopeasti suurempaa vaikutusta. Venäläisten painopiste lienee Kiovan saartamisessa ja valtaamisessa, mutta muilla alueilla venäläisiltä puuttuu edelleen paikallisestikin selkeä painopiste, johon keskitettäisiin joukkoja ja tulta niin, että kyettäisiin tunkeutumaan puolustajan syvyyteen operatiivisella manööverillä ja tuhoamaan puolustajan joukkoja. Tähän olisi mahdollisuuksia etenkin Donbassin suunnassa.

Venäjä ei vieläkään ole saanut ilmanherruutta edes painopistealueilla. Venäjän Valko-Venäjälle ja Krimille tukeutuvat A-50U taistelujohtokoneet valvovat Ukrainan ilmatilaa, mutta tästä huolimatta ukrainalaiset ovat kyenneet toteuttamaan ilmaiskuja venäläisiä joukkokeskityksiä vastaan. Iskut ovat tosin määrältään niin pieniä, että niillä ei ole suurta vaikutusta kokonaistilanteeseen. Taistelu pääsuunnissa

Kiovan luoteispuolella operaatio Kiovan saartamiseksi lännestä jatkuu vaikkakin hitaasti. Valtatie E40:n eteläpuolelle tunkeutuneista, ilmeisesti osin eristyksissä olevista venäläisistä joukoista on ilmeisesti osia tunkeutunut Kiovan kaakkoispuolelle, aina Obukhiviin Dnieprin tuntumassa. Tämä tuskin tarkoittaa, että venäläiset olisivat vielä kyenneet saartamaan Kiovan lännestä. Valtatie E40 on ilmeisesti vielä auki ja ukrainalaiset ovat tehneet valtatien pohjoispuolella vastahyökkäyksiä idästä ja lännestä ja kyenneet työntämään venäläisiä takaisinpäin. Muun muassa Hostomelin lentokenttä on taas ukrainalaisten hallussa. 

Kiovan koillispuolella ja Nizhyn-Romnyn suunnalla ukrainalaiset pitävät edelleen Chernihivin kaupunkia hallussaan. Venäläiset ovat jatkaneet hyökkäystä koillisen suunnasta kohti Kiovaa samalla kun hyökkäys on edennyt myös idästä Nizhyn ja Pryulukun välistä jo Bobrovytsian tasalle, noin 40 kilometriä Kiovasta itään. Venäläiset ovat kyenneet ohittamaan ukrainalaisten pitämiä asutuskeskuksia ja vahvempia puolustusryhmityksiä ja etenemään länteen.

Harkovan länsipuolella venäläiset eivät ole päässeet eteenpäin ja ukrainalaiset pitävät edelleen hallussaan saarrettuja Sumyn, Lebedin ja Okhtirkan kaupunkeja. Harkovassa venäläiset ovat päivän aikana uudistaneet hyökkäyksen koillisesta kohti keskustaa, mutta hyökkäys torjuttiin. Kaupungin itäpuolella venäläiset ovat päässeet jatkamaan etenemistä kaakkoon kohti Iziymia- Lisäksi venäläiset ovat saaneet idässä yhteyden Luhanskin pohjoisosista hyökkääviin joukkoihinsa. Ukrainalaiset ovat ilmeisesti vetäytyneet hyökkäyksen alta välttääkseen saarrostuksiin joutumisen. Vielä ei ole tietoa onko Venäjän rajan tuntumaan jäänyt ukrainalaisia joukkoja saarroksiin.

VITALIY GNIDYI | Credit: REUTERS


Donbassissa kapinallisten kaksi armeijakuntaa, joita tuetaan 8.Armeijan seitsemällä pataljoonan taisteluosastolla, ovat pitäneet taistelukosketusta tulitaukolinjaa puolustaviin ukrainalaisiin joukkoihin. Asovan meren rannalla Mariuopol on saarrettu ja venäläisten raskaan tulen alla. Ukrainalaiset pitävät toistaiseksi kaupunkia hallussaan.

Krimiltä hyökänneet Venäjän joukot ovat ilmeisesti kärsineet vähemmän huolto-ongelmista kuin pohjoisessa ja idässä hyökkäävät joukot. 58.Armeijan joukot ovat vallanneet Hersonin (kartassa transliteroitu muotoon Kherson). Venäläisiä joukkoja on aiemmin suuntautunut Mylaivin ohitse kohti luodetta, Voznesenskin suuntaan. Osastot ovat kuitenkin ilmeisen pieniä ja hyökkäykset tiedusteluluonteisia ja ne ovat vetäytyneet takaisin kohdattuaan vastarintaa. Venäläisiä joukkoja on päässyt pureutumaan Mylaivin eteläosiin ja venäläisiä erikoisjoukkoja on toiminut kaupungin keskustan alueella. Ukrainalaisia osastoja taistelee edelleen Hersonin eteläpuolisissa kylissä. 

Dnieprin etelärannalla oleva Enerhodarin ydinvoimala on jäänyt venäläisten käsiin. Noin 80 kilometriä Enerhodarin itäpuolella Tokmakissa venäläiset yrittävät saarrostaa kaupungin puolustajat avatakseen etenemisterin pohjoiseen kohti Zaporizhzhiaa. 

Venäjän laivaston neljän maihinnousualuksen ja kolmen korvetin osasto operoi Odessan edustalla sitoen Ukrainan joukkoja ja valmistellen mahdollista maihinnousua. 

Venäjän operaation jatko 2-3 vrk

Venäjä hyökkäys Kiovan luoteispuolelta kaupungin saartamiseksi ja valtaamiseksi on kohdannut vastoinkäymisiä ukrainalaisten kiivaan vastarinnan ja vastahyökkäysten takia. Kiovan kaakkoispuolelle tunkeutuneet osat ovat ilmeisesti liian pieniä ja eristyksissä kyetäkseen saartorenkaan luomiseen ja pitämiseen. Venäläiset pyrkinevät kokoamaan voimansa ja aloittamaan uuden operaation kaupungin saartamiseksi lähipäivinä. 

Dnieprin itäpuolella saavutettua menestystä pyrittäneen hyödyntämään lyömällä selustaan Nizhyn ja Pryulukun alueille jääneet ukrainalaiset joukot ja vahventamaan syvyyteen päässeitä osastoja niin että hyökkäystä voidaan jatkaa Kiovan eristämiseksi idästä.

Kaupungin saartamisen jälkeen yritettäneen murtautua kaupungin keskustaan erikois- ja maahanlaskujoukkojen vetämillä hyökkäyksillä. Jos tässä epäonnistutaan, siirrytään kaupungin valtaamiseen kortteli korttelilta raskaan tulenkäytön turvin. 

Valko-Venäjä ilmoitettua, että se ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan, mahdollisuudet uuden operaation aloittamiseksi Ukrainan länsiosissa olevien Ukrainan joukkojen sitomiseksi ja Ukrainan eristämiseksi Puolasta ovat heikentyneet merkittävästi. Venäjällä ei ole juurikaan irti olevia joukkoja, joita se voisi käyttää uudessa operaatiossa. 

Harkovan puolustusta kulutetaan ja murretaan edelleen raskaalla tulenkäytöllä. Päähyökkäykset suunnattaneen kuitenkin edelleen kaupungin itäpuolitse kohti etelää, joka mahdollistaa sekä Donbassissa olevien Ukrainan joukkojen saartamisen, että Harkovan saartamisen. 


Krimin pohjoispuolella venäläiset jatkavat saarrettujen asutuskeskusten puhdistamista. Hyökkäys Mykilaivin valtaamiseksi on odotettavissa lähipäivinä. Tämä antaisi venäläisille sillanpääaseman, josta voidaan uhata Odessaa myöhemmin tällä viikolla samalla kun kaupunkia uhataan maihinnousulla. 58.Armeija pyrkinee yhdessä 8.Armeijan kanssa valtaamaan Mariupolin ja luomaan maayhteyden Krimille. Lähivuorokausina venäläisillä ei ilmeisesti ole voimia irti uhata Donbassin puolustajia etelästä tehtävällä saarrostuksella. Hyökkäystä pohjoiseen jatkettaneen, kun Mariupoli ja Tokmak on saatu vallattua.

SERGEI SUPINSKY/AFP VIA GETTY IMAGES


Operaatioiden jatko 3 vrk –

Venäjän painopiste säilynee Kiovan eristämisessä ja valtaamisessa. Jos Valko-Venäjä ei todellakaan osallistu hyökkäykseen, Ukrainan asevoimat voi syöttää uusia reservistä perustettuja joukkoja Kiovan suuntaan vaikeuttaen kaupungin eristämistä lännestä. Kaupungin itäpuolella ratkaisevaa on se, pystyvätkö ukrainalaiset pitämään asemansa sitoen, hidastaen ja kuluttaen venäläisiä joukkoja. Jos tähän pystytään, venäläisiltä menee pitkään ennen kuin ovat kykeneviä hyökkäämään Kiovaan idästä.

Harkovan-Donbassin alueella Venäjä saanee maayhteyden Krimille Mariupolin valtaamisen jälkeen. Yhdessä Tokmakin valtaamisen kanssa Venäjällä on edellytykset aloittaa uusi hyökkäys pohjoiseen Dnipron suuntaan. Viimeistään tässä vaiheessa Ukrainan on vedettävä tulitaukolinjalla taistelevat joukot länteen.

 

Lounais-Ukrainassa venäläiset pyrkinevät Odessan valtaamiseen ja Ukrainan eristämiseen meriyhteyksistä. Ukraina on tiettävästi torjunut Venäjän erikoisjoukkojen yrityksiä tunkeutua Odessan alueelle. Lisäksi ukrainalaiset ovat miinoittaneet mahdollisia maihinnousualueita samalla kun kaupungin alueella tehdään linnoitustöitä. Nämä vaikeuttavat Venäjän merijalkaväen mahdollisuuksia toteuttaa maihinnousu Odessan alueelle, jolloin painopiste tullee olemaan maahyökkäyksessä Mykolayivin suunasta heti kun selusta on saatu riittävästi suojattua.Venäjä on ilmeisesti siirtänyt jo yli 90% operaatioon keskitetyistä pataljoonan taisteluosastoista Ukrainan alueelle. Ukrainan yleisesikunnan mukaan pataljoonan taisteluosastoja on jo 111 Ukrainassa ja vain kymmenkunta taisteluosastoa on reservissä. Venäjä onkin eräiden lähteiden mukaan aloittanut reserviläisten palvelukseen kutsumisen ja viimeisten pataljoonan taisteluosien siirtämisen länteen aina Kauko-Itää myöten. Tämä merkinnee sitä, että Venäjän yleisesikunta on todennut, että operaatioon varatut joukot eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan lisäjoukkoja selustan suojaamiseen ja valvontaan ja ukrainalaisten puolustuslinjojen murtamiseen. Reservien perustaminen ja keskittäminen kestänee viikkoja, ja todennäköisesti reservin joukkoja ei ehditä kouluttaa merkittävästi ennen niiden siirtoa Ukrainaan. Jos Venäjä ei saa seuraavan viikon aikana ratkaisua aikaiseksi ja murrettua Kiovan ja Harkovan puolustusta sekä vallattua Odessaa, kestänee useamman viikon ennen kuin alueelle on saatu riittävästi joukkoja merkittäviin uusiin operaatioihin. 

Ukrainan ilmoituksen mukaan Venäjän asevoimat ovat menettäneet 4.3. aamuun mennessä 9166 sotilasta kaatuneina ja haavoittuneina, 251 panssarivaunua, 939 panssaroitua ajoneuvoa, 105 tykkiä, 50 raketinheitintä, 18 ilmatorjuntajärjestelmää, 33 lentokonetta, 37 helikopteria, 404 autoa, 3 lennokkia ja 2 kevyttä taistelualusta. 

Venäjä ilmoittaa puolestaan Ukrainan asevoimien tappioiksi 3.3. mennessä 9692 sotilasta, 197 panssarivaunua, 464 panssariajoneuvoa, 237 tykkiä, 71 raketinheitintä, 98 ilmatorjuntajärjestelmää, 62 lentokonetta, 422 autoa ja 46 lennokkia. 

Vaikka kummankin osapuolen ilmoitukset pitäisivät paikkansa, ei tappiot raskaudestaan huolimatta ole niin suuria, etteivätkö osapuolet kykenisi jatkamaan taistelua.  


Kirjoittaja kenraalimajuri evp Pekka Toveri on Suomen Sotilaan vakituinen avustaja ja sotilasasiantuntija. Viimeksi hän on palvellut Pääesikunnan tiedustelupäällikkönä.