USA vakoilee – Suomen Viestintävirastokin heräsi

Artikkelit
Suomen Sotilas

Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain harjoittamasta laajasta verkkotiedustelusta ja -vakoilusta on herättänyt nyt myös suomalaisen alan viranomaisen.

Viestintävirasto on nyt lähestynyt suomalaisia teleyrityksiä ja pyrkii selvittämään tilannetta Suomessa. Se kysyy yrityksiltä muun muassa: keitä heidän mahdolliset ulkomaiset yhteistyökumppanit ovat, miten he huolehtivat palveluidensa tietoturvan toteuttamisesta ja pyytävät arvioita tiedustelutoiminnan vaikutuksista palveluiden tietoturvallisuuteen.

Hyvää on että asiaan reagoidaan. Huolestuttavaa on lähinnä se että eikö näitä asioita ole aikaisemmin viranomaisten puolelta selvitetty, sillä valtaosa Yhdysvaltain harjoittamasta verkkotiedustelusta on ollut useiden asiantuntijoiden tiedossa aikaisemminkin mitä tulee ulkomaan tiedusteluun. Nyt julkisuuteen tulleet tiedot lähinnä vain paljastavat toiminnan laajuuden ja sen kohdistamisen myös ilmeisesti laittomasti Yhdysvaltain omiin kansalaisiin.

Mielenkiintoista tulee olemaan miten Viestivirasto tulee raportoimaan saamistaan vastauksista kansalaisille. Vai määritelläänkö kaikki tiedot ”liikesalaisuuksiksi” ja jätetään kertomatta…

Ohessa liitteenä Viestintäviraston selvityspyyntö

tmp.pdf