Ukrainan sota – entä Kiina?

Kiinan rooli Ukrainan sodassa on ollut monien arvioiden ja arvailujen kohteena. Kiinaa on pidetty Venäjän tukijana ja toisaalta Kiinan on nähty ottavan etäisyyttä Venäjään ja jopa vastustavan Venäjän toimia. Kiinalla ei ole ollut erityistä syytä valita selkeää puolta, mutta kun tilanne eskaloituu, Kiinalla voi olla intressit löytää ratkaisu. Ja erityisesti Kiina on taitava löytämään tilanteesta tavan hyötyä ja nyt tilanne on Kiinalle herkullinen.

Pekingin olympialaisten aikaan Presidentit Putin ja Xi tapasivat ja kritisoivat Natoa yhdessä. Tämä nähtiin kannanottona Venäjän puolesta. Pari viikkoa sitten Münchenin turvallisuuskonferenssissa Kiinan ulkoministeri Wang Yi totesi, että jokaisen maan itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus tulee turvata ja tämä koskee myös Ukrainaa. Tämä oli puolestaan hyvin selkeä kannanotto Ukrainaan hyökkäämistä vastaan. Se on ollut myös Kiinalle looginen jatkumo, se kun ei halua muiden sekaantuvan sen suvereniteettiin kuuluvilla alueilla tapahtuviin asioihin. Nyt Kiinalla on hyvä sauma ostaa jomman kumman tai jopa molempien kiitollisuus.

Miksi Kiina ei sitten ole ottanut selkeästi kantaa? Miksi se ei äänestänyt YK:n turvallisuusneuvostossa, kun Venäjän hyökkäys haluttiin tuomita? Oleellisempi kysymys voi olla, miksi se ottaisi.. Kiina voi hyödyntää tilannetta. Kiinasta tulee Venäjän läntisen eristyksen myötä Venäjälle entistä tärkeämpi. Tämä myös tarkoittaa, että Kiina voi paremmin hyväksikäyttää Venäjää. Venäjän toimet tuntuvat hyvin lyhyen tähtäimen taktiikalta, tai viime aikoina lähinnä pakkomielteeltä. Se on kiinalaisille herkullinen paikka.


Kiina kykenee pitkän aikavälin strategiseen ajatteluun. Katsotaan vain kylmän sodan jälkeistä kehitystä Venäjällä ja Kiinassa. Kiinasta on tullut talouden ja teknologian suurvalta. Venäjän talous perustuu lähes täysin energian myyntiin. Valtavan eron näkee helposti jo siinä, että käy Pekingissä ja Moskovassa ja katsoo ympärilleen, miten kaupungit ovat kehittyneet. Kiina ymmärtää myös hyvin sen, että vaikka kaveeraisi Venäjän kanssa, talouden osalta sen on pakko toimia lännen kanssa, ja niitä suhteita ei saa liikaa vaarantaa. Kiinan mahti kasvaa ja aika ajoin se on lähes taloussodassa Yhdysvaltojen kanssa, mutta totuus on se, että kaksi maailman mahtia ovat riippuvaisia toisistaan.

Kiina voisi periaatteessa auttaa Venäjää rahoituksen, rahaliikenteen ja energiatoimitusten osalta. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikea nähdä, että missään näissä Kiina ottaisi suurta roolia. Energian osalta ei ole edes kunnollista infrastruktuuria, jolla sitä voisi Kiinan suuntaan paljon enemmän toimittaa. Kiina voisi tarjota rahoitusta ja myös järjestelmiä, millä luottokortit ja pankit voisivat toimia Kiinan kautta, mutta ei vielä ole merkkejä, että tämä tapahtuisi isossa mittakaavassa. Ja sekin vaatii aikaa ja työtä.

Kiinalle on tärkeää, että maiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Se näkee itselleen enemmän riskejä, jos rajoja aletaan siirrellä, puhumattakaan siitä, että joku maakunta julistettaisiin itsenäiseksi ja oikeutetuksi liittymään toiseen maahan. Taiwanin Kiina katsoo olevan osa Kiinaa ja se on aivan oma keskustelunsa. Kiina on ollut Ukrainan tärkein kauppakumppani jo muutaman vuoden ajan. Ukraina on vienyt Kiinaan erityisesti kaivosalan ja maatalouden tuotteita ja tuonut koneita ja kuluttajatuotteita. 

Tiistaina Kiina kertoi, että se olisi valmis ottamaan roolin tulitauon aikaansaamiseksi Ukrainassa. Ulkoministeri Wang Yi keskusteli Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa. Puhelun jälkeen Kiina kertoi, että Ukraina on halukas lisäämään keskusteluja Kiinan kanssa ja katsoo, että Kiinalla voisi olla rooli tulitauon saavuttamisessa. Kiina kertoi olevansa myös hyvin huolissaan sodan vaikutuksista siviileihin. Samalla Kiina toisti viestinsä, että ratkaisu tulee saavuttaa neuvottelemalla, ei laajentamalla sotilasliittoutumia.


Ukrainan ulkoministeri Kuleban kommentoi puhelun jälkeen, että olisi vedonnut Kiinan vaikutusvaltaan lopettaa Venäjän aggressiot ukrainalaisia ihmisiä kohtaan. Wang oli kiittänyt Ukrainaa avustaa järjestää kiinalaisten evakuointi maasta. Wang oli myös Ukrainan mukaan luvannut, että se käyttää diplomatiaa ja asemaansa YK:n turvallisuusneuvostossa sodan lopettamiseksi.

Kiinalla voi olla tärkeä rooli sodan lopettamisessa. Venäjä ei ole sitä oma-aloitteisesti lopettamassa ja myös keskusteluyhteys länteen on varsin poikki, vaikka Ranskan presidentin Macronin ja Putinin välillä on ollut jotain puheluita. Kiinalla ei ole ollut tarvetta valita puolta, mutta sillä voi olla tarve lopettaa tilanteen liiallinen eskaloituminen. Kiina ajattelee omaa pitkän aikavälin asemaansa. Sitä ei saa sotkea joku riehunnassaan liian pitkällä mennyt sekopää. Ja jos tarvitaan joku rauhoittamaan Putin, Kiina voi olla vahva vaihtoehto tekemään se.